POKÉMON a deskovky v Holubicích – kroužek

Přihlášky do POKÉMON kroužku zasílejte na krouzekdeskovek@gmail.com (jméno účastníka, věk, kontakt na zákonného zástupce, doprovod ano/ne) do 20.9.2023. Kapacita 15 účastníků. Prozatím volno.
Volné hraní deskovek je omezenou pouze prostorem a časem (časoprostorem 🙂 ).

Začínáme 22.9.2023  16:30 v Holubicích v knihovně, plánovaný konec 19,00-20,00.